Ovolo photo – Girish Jhunjhnuwala and Dave Baswal_HM

Ovolo Founder and Executive Chairman Girish Jhunjhnuwala and outgoing CEO Dave Baswal